O nama

Udruženje građana” RIME “ Zaječar

Udruženje Rime pruža novu i inovativnu uslugu za mlade sa intelektualnim teškoćama“Kuća od papira” kao integrisanu uslugu dnevnog boravka i radno-okupacionog centra. Organizuje grupe samopodrške. Realizuje razne obuke za mlade sa intelektualnim teškoćama. Pomaže poslodavcima koji žele da zaposle osobu sa invaliditetom u izboru kandidata i prati zaposlenog kroz process prilagođavanja. Udruženje građana” RIME “ Zaječar formiraro se 2007 na inicijativu roditelja dece i mladih sa intelektualnim teškoćama i ljudi koji su bili profesionalno ili lično motivisani da se uključe u rešavanje problema osoba sa invaliditetom. Bavi se psihosocijalnom podrškom deci mladima sa intelektualnim teškoćama. U ovom momentu u Zaječaru ima 30 porodica koje nose teret izolacije sada već mladih osoba koje retko izlaze iz svojih kuća. Nemaju priliku za provođenje vremena sa vršnjacima a još ređe ili uopšte nemaju mogućnost za uključivanje u radni proces.

Njihova izolacija rezultira posledicama u više društvenih aspekata.
Sagorevanje porodica i ulazak u rizik za visoku disfunkcionalnost tj zanemarivanje, zlostavljanje i sve što nosi život bez podrške osobi sa invaliditetom.
Diskriminaciju,nemogućnost posedovanja osnovnih životnih veština, nemogućnost učenja radnihveština, unapređenja očuvanih radnih potencijala i nemogućnost vidljivosti na otverenom tržištu rada.
Najveća posledica je ugroženo pravo na samostalni život i uključenost u društvenu zajednicu
Rana intervencija u očuvanju radnih potencijala tj uključivanje u radno okupacione aktivnosti
Udruživanje roditelja i formiranje grupa mladih sa intelektualnim smetnjama koji struktuirano
provode vreme učeći se životnim veštinama i radnom procesu.

Socijalno preduzetništvo je način da se mladi sa intelektualnim teškoćama samozaposle i da tako budu traženi u biznis sektoru upravo za pozicije koje ne bi mogli drugi mladi da obavljaju, aposlodavcu su jako bitne.

Naš tim

Administratorka društvenih mreža, vodeteljka gpupa Samopodrške
Read More
Diplomirana Sociološkinja, Savetnica za zapošljavanje uz podršku
Read More