Dostupnost zdravstvenih usluga ženama sa invaliditetom

Mesto realizacije programa Zaječar, Beograd, Valjevo
Najznačajniji rezultati programa 50 edukavanih zdravstvenih radnika i saradnika
Partneri u realizaciji programa Iz Kruga Beograd
Izvor finansiranja OAK FONDACIJA

 

https://www.facebook.com/UNDPSerbia/videos/419200355424687

Event Details

Organizer : Randon Pexson Mayor

Cost : 230.000,00

Event Location